Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Digital-TV Konsesjonstilsyn PTs tilsyn med konsesjonen
Sist oppdatert

Nkoms tilsyn med konsesjonen for digitalt bakkenetts krav om konkurransemessige vilkår

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fører tilsyn med konkurransemessige vilkår i NTVs konsesjon for det digitale bakkenettet for kringkasting.

Norges televisjon AS (NTV) ble 2. juni 2006 tildelt konsesjon for utbygging og drift av et digitalt bakkenett for kringkasting i Norge (konsesjonen). Driften av bakkenettet og tjenestene i dette er selskapsmessig delt i to. NTV tilbyr overføringskapasitet og har for tiden to kunder, NRK og RiksTV AS. RiksTV er et selvstendig selskap som etter avtale med NTV skal drive betal-TV-virksomhet på plattformen. Både NTV og RiksTV er eid med like deler av NRK, TV2 AS og Telenor ASA.

Tilsynsansvar etter konsesjonen er delt mellom Medietilsynet og Nkom. Nkom er gitt ansvar for oppfølgning av kravene i konsesjonens kapittel 4. Konsesjonens punkt 4.8 inneholder konkurransemessige vilkår. Konsesjonens punkt 4.8 første ledd lyder:

"NTV skal gi alle kringkastere som ønsker det tilbud om formidling i bakkenettet på ikke-diskriminerende vilkår. Det skal fastsettes objektive utvelgelseskriterier for det tilfelle at etterspørselen fra kanalene overstiger den kapasitet som er tilgjengelig."

Nkom fører løpende tilsyn med forpliktelsene i punkt 4.8 første ledd. Nkom skal sikre at utvelgelsen av kringkastere til RiksTVs kanalpakker skjer i tråd med konsesjonens krav.