Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Bildet av Tryvannstårnet.
Post- og teletilsynet (PT) har besluttet å tildele de tre ledige blokkene i 1800 MHz-båndet i en åpen flerrundeauksjon. Blokkene ble ikke solgt under den store auksjonen i desember 2013. Overordnet gjennomføringsplan for auksjonen er nå klar.
Nettverkskabel
Post- og teletilsynet (PT) har mottatt 171 søknader på til sammen 713 millioner kroner, etter at fylkeskommunene har behandlet og rangert kommunale søknader om støtte til bredbåndsutbygging.

 
Prioritetsabonnement i mobilnettet

Fra 1. juli kan virksomheter med en særlig viktig rolle innen sikkerhet og beredskap søke om prioritetsabonnement i mobilnettene. Søknaden behandles av PT, men den må sendes gjennom Altinn.no.  Mer om prioritetsordningen og hvordan du søker finner du her.

Telenors modernisering av fastnettet

Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet har PT vurdert Telenors planer om utfasing av tradisjonell fasttelefoni (PSTN/ISDN). PT mener at erstatningsproduktene til Telenor oppfyller kravene til funksjonalitet og pris, og foreslår at det bør stilles krav til 3G/4G-dekning der Telenor planlegger å erstatte fasttelefonen med mobile løsninger. Les mer.