Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Skalert versjon av Norges Lover
Samferdselsdepartementet har sendt utkast til ny postlov og postforskrift på høring. Fristen for innspill er 26. januar 2015.

 
Tildelinger av bredbåndstilskudd

PT deler nå ut 160 millioner til bredbåndsutbygging i kommuner med dårlig bredbåndsdekning der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Av 171 søknader på til sammen 713 millioner, er det 35 prosjekter som får støtte. Dette gir 10 800 husstander ny eller bedre bredbåndsdekning. Detaljene i tildelingen finner du her.

Blir du varm på øyret når du bruker mobilen, kjem det ikkje av stråling, men av varme frå batteriet og elektronikken i telefonen. Dette og anna kan du lese meir om i ei ny brosjyre om stråling frå elektronisk kommunikasjon. Brosjyra kan du laste ned her.

Prioritetsabonnement i mobilnettet

Fra 1. juli kan virksomheter med en særlig viktig rolle innen sikkerhet og beredskap søke om prioritetsabonnement i mobilnettene. Søknaden behandles av PT, men den må sendes gjennom Altinn.no.  Mer om prioritetsordningen og hvordan du søker finner du her.