Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Bildet av Tryvannstårnet.
Frekvensbandet 1452-1492 MHz skal brukast til mobilt breiband og vil bidra til auka kapasitet for nedlasting. Frekvensane er ledige. Med bakgrunn i pågåande internasjonale prosessar meiner PT at det er riktig å vente med tildelinga til etter radiokonferansen (WRC-15) i november 2015. WRC-15 vil venteleg fastsetje prosedyrar for koordinering med naboland og avgjere bruken av dei tilgrensande frekvensbanda.
Nettadresse
Post- og teletilsynet (PT) varsler opphevelse av forpliktelser pålagt Telenor i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (marked 1) og grossistmarkedet for originering av offentlig telefontjeneste i fastnett (marked 2). Samtidig varsler PT reduserte pristak for terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett (marked 3).

 
Tildelinger av bredbåndstilskudd

PT har delt ut 160 millioner til bredbåndsutbygging i kommuner med dårlig bredbåndsdekning der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Av 171 søknader på til sammen 713 millioner, er det 35 prosjekter som får støtte. Dette gir 10 800 husstander ny eller bedre bredbåndsdekning. Detaljene i tildelingen finner du her.

Prioritetsabonnement i mobilnettet

Fra 1. juli kan virksomheter med en særlig viktig rolle innen sikkerhet og beredskap søke om prioritetsabonnement i mobilnettene. Søknaden behandles av PT, men den må sendes gjennom Altinn.no.  Mer om prioritetsordningen og hvordan du søker finner du her.

Blir du varm på øyret når du bruker mobilen, kjem det ikkje av stråling, men av varme frå batteriet og elektronikken i telefonen. Dette og anna kan du lese meir om i ei ny brosjyre om stråling frå elektronisk kommunikasjon. Brosjyra kan du laste ned her.